Lavvopriser; store lavvoar

Her finn du lavvopriser på alle våre eventlavvoer og alle prisane er medrekna 9 stk. oljelamper, heiltremøbler, el. belysning. Om dykk har andre ynskjer og behov tilpasser me sjølvsagt dette. Ta kontakt med oss så set me opp eit tilbod!

Stratus 72 komplett Kr. 20.500,- (72 pers ved bord / ca 100 på skinn på gulv)
Stratus 72 utbygd Kr. 29.500,- (136 pers ved bord )
Stratus 72 2/3 utbygd Kr. 26.500,- ( 112 pers ved bord)
Stratus 72 1/3 utbygd Kr. 24.500,- ( 88 pers ved bord )
2 Stratus 72 samanbygd Kr. 42.000,- (184 pers ved bord )
3 Stratus 72 samanbygd Kr. 67.000,- (288 pers ved bord )
4 Stratus 72 samanbygd Kr. 89.000,- (384 pers ved bord)
5 Stratus 72 samanbygd Kr. 111.500,-  (488 pers ved bord )
Deretter + 23.000,- per Stratus 72 inkl møbler, parafinlamper og 1 el-belysning.
Ved samanbygging av fleir enn tre Stratus 72 tek ein omlag 100 kvadratmeter.
Hugs å ta omsyn til plass for scene og dansegolv, anretningsbord osb.
Leige over ei veke med 2 weekender = 150 % av en leige.
pris på langtidsleige vert vurdert i kvart einskild høve.
Cirrus 40 komplett Kr. 15.000,-     (40 pers ved bord / 60 på skinn)
Cirrus 28 Kr. 9.500,-     (24 pers ved bord / 35
Leige reinsdyrskinn Kr. 50,-
Leige Muurikka 100 m/gasol Kr. 1.000,-
Leige sett møbler a 8 personer Kr. 220,-
Montasje Stratus 72 Kr. 3.500,-     Ved flytting i leigeperiode
Køyring; per kilometer Kr. 12.00,-
Montasje Cirrus 40 Kr. 2.500,-
Køyring; per kilometer Kr. 12.00,-     Ved flytting i leigeperiode
Ved mange lavvoar nyttar me lastebil.
Per kilometer vogntog