STRETCHTENTS – BETRE ENN PARTYTELT

Inspirert av beduintelt og tilpassa for det nordiske markedet har me gleda av å introdusere
designet stretchtelt for dei som ynskjer å gje kunden og besøkjande ei bedre oppleving.
Designet stretchtelt for krevende arrangementer
For uteservering kan me no tilbjo eit alternativ til seglduk og markisar. Dette er og eit meir avansert og estetisk bedre alternativ til deg som jobbar med event og liknande. Som bryllaupstelt gjev telta ei eksklusiv atmosfære. telta har ein stabil konstruksjon som mellom anna tilbjor god luftmotstand. Trass stretchfunksjonen er teltduken 100% vasstett og UV-resistens gjer at duken held på farga sjølv omden vert utsett for solljos. Duken er i tillegg av brannhemmande materialer.

Kvifor stretchtelt?
Stretchtelt gir ei betre oppleving. Telta kan tilpassast dei fleste behov og ynskjer – og har eit estetisk flott design i nær sagt alle monteringsalternativ. Stretchtelt er eit friformstelt, ei ny type telt laga av impregnert polyestermateriale som er vasstett, motstandsdyktig mot UV-strålar og brannsikkert.
Stoffet i duken gjev ei heilt anna oppleving enn tradisjonelle teltløysingar, mellom anna fordi den overfører ljos og gjev ei tekstilkjensle ti lomgjevnadane som reduserar behov for ekstra dekorering eller tilføring av tekstilar for lyddemping.
Telta er svært godt eigna for lysarrangement på t.d. særskilde kveldar for å lage spektakulære og koselege omgjevnadar.
Formen på teltduken avheng av korleis ein forankrar den og kva lengde ein nyttar på stolpene og kvar ein plasserar desse under duken.
Siden telta ikkje er knytte ti lei stålramme er det berre fantasien som set grenser for korleis den ferdige teltløysinga kan verte sjåande ut. Telta er og raskare å byggje enn mange andre løysingar på marknaden.
Stoffet teltduken er laga av er produsert i Cape Town i Sør-Afrika og vert seld over heile verda.

Ta kontakt med oss for et tilbod.

IMG_0420                      Tentdesign-Stretchtält-för-en-bättre-upplevelse-1920x1080 Version 2

Sjå også utstyr vi kan levere