Jan Slålien, født 1977, er utdanna tømrar. Jan er ein aktiv person som har engasjert seg mykje i idrettslag, hjelpekorps og Norske Redningshunder. På fritida har klatring og friluftsliv vore nokre av hans store hobbyar. Jan jobbar mest i høve organisering av aktivitetar, event og lavvoutleige

Elin Husom, født 1980, er utdanna ergoterapeut. Aktivitet for alle, uansett føresetnadar, er ei målsetjing for Elin, som er å finne på den administrative fløyen i Aktiv i Lom. Elin er elles kommunalt tilsett som sakshandsamar/rådgjevar på tildelingskontor.

Velkommen til oss i Lom.

Aktiv i Lom AS

2687 Bøverdalen
Tlf: 61 21 27 99
E-post: post@aktivilom.no