Vyrde gjest!
Me ynskjer at alle som vitjar oss skal kjenne seg trygge i dagens situasjon - me ber difor om at dykk nyttar handvasken me har sett opp utandørs før dykk tek kontakt i billett-luka. Nytt dykk av handspriten som er plassert rundt omkring på aktivitetane og hald god avstand til andre gjestar. Om me alle gjer vårt går dette bra!
Lom aktivitetspark ligg midt i Lom sentrum attmed Sport 1 Lom. I aktivitetsparken har vi samla aktivitetar for barn i alle aldre!
I 2020 kunne me stolt opne klatrepark med 2 løyper, ei for dei yngste klatremusene og ei for dei litt eldre og vaksne. Ny i 2020 var også nettparken for dei aller minste; her kan born ned i 2 år boltre seg trygt i nett-tunellar mellom små hytter  og hoppe ned på den tøffe big-jumpen vår!
Som før har me også klatretårn, gyrotrampoline og 9-hulls minigolfbane. I 2017 fekk me nytt klatretårn -dette er heilt særeige og tilbjor mange ulike utfordringar for alle aldrar. I alt 9 ulike utfordringar! Frå toppen av tårnet kan du bykse ut i fritt fall - 12 meter over bakken. Utruleg artigt!
Gyrotrampolina er ein vinnar for dei yngste, men det er óg ein spanande aktivitet for den som ser på. Tråbil-bana er ein super aktivitet for heile familien, med tråbilar som kan tilpassast ulike kroppslengder.
Frå Lom aktivitetspark kan du leige kajakk eller kano - desse ligg og ventar på deg på Skim; der elva Otta renn forbi Lom sentrum.
Har du prøvd diskgolf? Hjå oss kan du leige diskar og få rettleiing til diskgolfbana, som ligg i Bøverdalen, ca 15km fra Lom sentrum.

Her kan du ta kontakt og få nyttig informasjon om aktiviteter du kan benytte deg av i Lom og Jotunheimen.  Dei fleste av våre guider veit mykje om aktivitetar i Lom og Jotunheimen, og vi hjelp deg veldig gjerne med å få ei god oppleving både på aktiviteter, turar, mat og overnatting. Spør oss, så vonar me at vi kan gjere opphaldet dykkar i Lom og Jotunheimen aktivt og minnerikt!

Opningstider 2021

19.06  til 27.06  10:00 til 16:00

28.06 til 08.08   10:00 til 18:00

09.08 til 15.08   10:00 til 16:00

 

Me kan opne alle eller delar av aktivitetsparken utanom desse datoane på førespurnad frå større grupper. Dersom behovet utover august vert større enn forventa kan det vera at opningstidene vert forlenga tilsvarande!

 

Prisar 2021

  • Aktivitetskort                                           NOK 465,-                                                                                          (Klatrepark, klatretårn, gyro-trampoline x 1, tråbilar og nettpark (berre for dei under 12 år)). Ved kjøp av aktivitetskort til born under 12 år må ein føresett løyse billett i klatrepark og fylgje bornet i klatreløypa.
  • 9 hol mini golf - 1person                         NOK 85,- 
  • 9 hol minigolf - familie (inntil 5 stk.)     NOK 245,-
  • Gyro Trampoline - 7 minutt                     NOK 85,- 
  • Leige av discgolfutstyr, 3 stk./person    NOK 150,- 
  • Klatring i klatretårn (30 min.)                 NOK 195,
  • Klatrepark                                                 NOK 255,-                                                                                                                                  Born under 12 år må ha fylgje av føresett i klatreløypa - føresett må løyse billett.
  • Leige av havkajakk eller kano, pr. dag    NOK 400,-

 

Velkommen til oss i Aktiv i Lom!