Lom aktivitetspark ligg midt i Lom sentrum attmed Sport 1 Lom. I aktivitetsparken har vi samla aktivitetar for barn i alle aldre; klatretårn, gyrotrampoline og 9-hulls minigolfbane. I 2017 fekk me nytt klatretårn -dette er heilt særeige og tilbjor mange ulike utfordringar for alle aldrar. I alt 9 ulike utfordringar! Frå toppen av tårnet kan du bykse ut i fritt fall - 12 meter over bakken. Utruleg artigt!  Gyrotrampolina er ein vinnar for dei yngste, men det er óg ein spanande aktivitet for den som ser på. Tråbil-bana er ein super aktivitet for heile familien, med tråbilar som kan tilpassast ulike kroppslengder. Utanfor området er det og vanlege trampoliner og skaterampe.  Har du prøvd diskgolf? Hjå oss kan du leige diskar og få rettleiing til diskgolfbana, som ligg i Bøverdalen, ca 15km fra Lom sentrum.

Her kan du ta kontakt og få nyttig informasjon om aktiviteter du kan benytte deg av i Lom og Jotunheimen.  Dei fleste av våre guider veit mykje om aktivitetar i Lom og Jotunheimen, og vi hjelp deg veldig gjerne med å få ei god oppleving både på aktiviteter, turar, mat og overnatting. Spør oss, så vonar me at vi kan gjere opphaldet dykkar i Lom og Jotunheimen aktivt og minnerikt!

Prisar og opningstider 2020

20.6.2020 - 28.6.2020

11:00 til 16:00

29.6.2020 - 2.8.2020

11:00 til 18:00

3.8.2020 - 16.8.2020

11:00 til 16:00

 

Prisane under er ikkje oppdatert til sesongen 2020 enda - me tek atterhald om at det kan verte endringar.

  • 9 hol mini golf                                               NOK 75 per person/ NOK 195 per familie
  • Gyro Trampoline                                          NOK 80 per 7 minutt
  • Pump track-bane/ Pedal Gokart bane     NOK 90 per dag/ Familie ( 2 vaksne og max. 3 born) NOK 210 per dag.
  • De kan nytte eigen sykkel- og hjelm  eller leige. Pris leige: 100,- pr time.
  • Pedal Gokart er inkludert. Hjelm er personleg og påkravd utstyr, og hjelm skal alltid nyttast når ein er i aktivitet på Pump Track-bana. Dette er den einskilde sitt ansvar å fylgje opp.
  • Leige av discgolfutstyr, 3 discar                NOK 150 per person
  • Prøvetur Klatretårn                                     NOK 80 per person
  • Klatring, under 10 år                                  NOK 150 per 30 minutt
  • Klatring, over 10 år                                     NOK 200 per 30 minutt
  • Bykset, minimum 20 kg/max. 130 kg     NOK 150 per person/byks

Velkommen til oss i Aktiv i Lom!